Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt?

Het kan zijn dat er een moment komt waarop u niet meer zelfstandig kan beslissen. U bent dan wilsonbekwaam. Veel mensen denken dat een partner of kind dan automatisch alles mag regelen. Maar dat is niet het geval. Zo mag uw partner of kind niet zomaar uw huis verkopen of betalingen doen. Heeft u geen levenstestament? Dan benoemt de rechter een bewindvoerder die alle beslissingen neemt over uw (financiële) zaken. Zo'n bewindvoerder kan iemand zijn die u zelf niet zou kiezen, of erger nog, eigenlijk niet vertrouwt.

Levenstestament
Een levenstestament biedt uitkomst. U legt bij de notaris vast wie uw belangen mag behartigen als u wilsonbekwaam bent. U geeft een volmacht aan een persoon die u vertrouwt. Voor uw geld, huis en spullen, maar ook voor verzorging of medische zaken. Degene die uw volmacht krijgt heet een levensexecuteur. U kunt ook bepalen dat deze levensexecuteur verantwoording moet afleggen aan bijvoorbeeld een onafhankelijke deskundige (toezichthouder).

Het is fijn als u zélf kunt bepalen hoe alles voor u geregeld wordt. Met een levenstestament houdt u de regie in eigen hand!

VELEX
Meestal wordt een partner, kind of familielid benoemd als levensexecuteur. Maar soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als er niemand is die deze taak op zich kan of wil nemen. Of als u bang bent dat de verhoudingen binnen gezin of familie verstoord raken. In dat geval kunt u ook een professionele levensexecuteur benoemen, bijvoorbeeld een van de leden van onze Vereniging van Levensexecuteurs, VELEX .