Leden van VELEX voeren diverse werkzaamheden uit rondom een levenstestament. Wij adviseren, zijn uw levensexecuteur of zijn toezichthouder en ondersteuner. U bepaalt zelf waar uw behoefte ligt.

Advies over de invulling van het levenstestament
Wij adviseren hoe u een levenstestament kunt invullen en wie u kunt aanwijzen als uitvoerder (levensexecuteur) of toezichthouder. De notaris kan uw levenstestament vervolgens in een notarièˆle akte vastleggen en registreren. Wel zo duidelijk. En praktisch, want banken accepteren alleen notarieel vastgelegde levenstestamenten.

Levensexecuteur

U kunt een van onze leden in uw levenstestament benoemen als levensexecuteur. Die heeft jaarlijks contact met u. En vaker als u dat graag wilt. Zo blijft de levensexecuteur goed op de hoogte van uw wensen. En misschien komt u er tijdens een gesprek achter, dat u graag iets wilt wijzigen.
Onze werkzaamheden starten, zodra u aangeeft dat ze gestart moeten worden. Of zodra blijkt dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen.

Toezichthouder en ondersteuner
U kunt ons ook benoemen als toezichthouder. Wij zullen dan uw levensexecuteur (uw partner, kind, familielid of andere dierbare) begeleiden en controleren om misverstanden of zelfs misbruik te voorkomen. Als toezichthouder kunnen wij ook betrokken worden bij de uitvoering van uw wensen, zoals bij de verkoop van uw auto of huis, het doen van schenkingen of een verhuizing om medische redenen. U kunt ook vastleggen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.

Stichting Levensexecutele Nederland als achterwacht
Om er zeker van te zijn dat er altijd een gevolmachtigde is, kunt u onze Stichting Levensexecutele Nederland (mede) als gevolmachtigde aanwijzen. Die fungeert dan als ‘achterwacht’ en zorgt voor een goede vervanger (een van de leden van onze Vereniging) als de aangewezen gevolmachtigden niet meer voor u kunnen of willen optreden. Onze werkwijze

  1. U zoekt en neemt contact op met een van de leden van Velex in uw regio via onze website.

  2. In het eerste gesprek maken we kosteloos en vrijblijvend kennis (maximaal een half uur).

  3. Als het klikt, bespreken we het vervolgtraject en de kosten. Dit vervolgtraject kan bestaan uit het ondersteunen bij het maken van het levenstestament, maar ook uit het aanwijzen van een levensexecuteur of toezichthouder.

  4. Tijdens het inventarisatiegesprek (eventueel aansluitend op de kennismaking) bespreken we uw financiële situatie en wensen.

  5. U ontvangt een gespreksverslag.

  6. Eventueel vervolgtraject.