Wij adviseren graag hoe u een levenstestament kunt invullen en wie u aan kunt wijzen als gevolmachtigde uitvoerder (levensexecuteur) of toezichthouder. De notaris kan uw levenstestament vervolgens in een notariële akte vastleggen en registreren. Wel zo duidelijk. En praktisch, want zo accepteren banken alleen notarieel vastgelegde levenstestamenten.

Levensexecuteur
U kunt een van onze leden in uw levenstestament benoemen als levensexecuteur. Die heeft jaarlijks contact met u. En vaker als u dat graag wilt. Zo blijft de adviseur goed op de hoogte van uw wensen. En misschien komt u er tijdens een gesprek achter, dat u graag iets wilt wijzigen in het levenstestament. Wij starten met onze werkzaamheden, zodra u aangeeft dat ze gestart moeten worden. Of zodra blijkt dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen.

Toezichthouder
U kunt ons ook benoemen als toezichthouder. Wij zullen dan uw levensexecuteur (uw partner, kind, familielid of andere dierbare) begeleiden en controleren om misverstanden of zelfs misbruik te voorkomen. Als toezichthouder kunnen wij ook betrokken worden bij de uitvoering van uw wensen, zoals bij de verkoop van uw auto of huis, het doen van schenkingen of een verhuizing om medische redenen. U kunt ook vastleggen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.

Stichting Levensexcutele als achterwacht
Om er zeker van te zijn dat er altijd een gevolmachtigde is, kunt u onze Stichting Levensexecutele Nederland (mede) aanwijzen. Die zorgt dan voor een goede vervanger (een van de leden van onze Vereniging) mochten de aangewezen gevolmachtigden niet meer voor u kunnen of willen optreden.

  Onze werkwijze

  1. U neemt contact op met een van de leden van Velex in uw regio.
  2. In een eerste gesprek maken we kosteloos en vrijblijvend kennis (maximaal een half uur).
  3. Als het klikt, bespreken we het vervolgtraject en de kosten.
  4. Tijdens het inventarisatiegesprek (eventueel aansluitend op de kennismaking) bespreken we uw financiële situatie en wensen.
  5. U ontvangt een gespreksverslag.
  6. Vervolgtraject als u ons aanwijst als levenexecuteur of toezichthouder.