Vereniging van Levensexecuteurs
De leden van VELEX zijn van huis uit financieel planner of adviseur. Steeds meer cliënten vragen hoe ze hun (financiële) zaken ook goed kunnen regelen mochten ze wilsonbekwaam worden. Daarom hebben we ons ook gespecialiseerd in levensexecutele. Binnen VELEX delen wij kennis en ervaring.

Professionele partner
Wij zijn lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX) en meestal ook van de Federatie Financieel Planners (FFP). Hierdoor voldoen wij aan strenge vakinhoudelijke eisen en gedragscodes, en volgen permanente educatie.