Vereniging van Levensexecuteurs
Wij zijn gecertificeerd financieel planners en levensexecuteurs. In onze dagelijkse praktijk vragen steeds meer cliënten hoe ze hun (financiële) zaken ook goed kunnen regelen mochten ze wilsonbekwaam worden. Daarom hebben we ons ook gespecialiseerd in levensexecutele. Binnen de vereniging delen we kennis en ervaring en zijn we elkaars back-up.

Professionele partner
De aangesloten adviseurs van VELEX zijn lid de Federatie Financieel Planners (FFP) en van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX). Dat gaat gepaard met strenge vakinhoudelijke eisen, permanente educatie en gedragscodes. Een belangrijke waarborg.