Vereniging van Levensexecuteurs
De leden van VELEX zijn van huis uit financieel planners. Steeds meer cliënten vragen hoe ze hun (financiële) zaken ook goed kunnen regelen mochten ze wilsonbekwaam worden. Daarom hebben we ons ook gespecialiseerd in levensexecutele en ons verenigd binnen VELEX.
Binnen deze vereniging delen wij kennis en ervaring.

Professionele partner
Wij zijn lid van de Federatie Financieel Planners (FFP) en van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX). Hierdoor voldoen wij aan strenge vakinhoudelijke eisen, permanente educatie en gedragscodes. Een belangrijke waarborg.